מכתבו של סער זיועירית ועזרא דגן

בהתחלה הגעתי עם חשש רב. לא ידעתי למה לצפות, את המבוגרים לא היכרתי ופחדתי מעט מן המפגש המחייב ועוד לאורך זמן כה רב.

לאט לאט הובלתם אותנו, את עירית ואתה עזרא, במסע מרתק בזמן, שבו נגלו בפניי דרכי חיים שונים, בעצם ילדותם של סביה וסבותיה של אימי.

מודה אני לכם על מסע מרתק שיישאר עמי לעד.

תודה, סער זיו, מושב מזור 2011