התוכן העיקרי

מכתבו של מירשה

ההצגה ריגשה אותי מאוד, היא מזכרת ממה שעברנו וטשמענו