מכתבו של יובל יפרחלעירית ועזרא

תודה רבה על כל הפרויקט שהדרכתם אותנו.
אני חושב שהפרויקט הזה מאוד חשוב, למדתי בו הרבה דברים חדשים.

תודה
יובל  יפרח.