מכתבו של יואל


התייחסותי לפרויקט תיאטרון עדות - "לספר כדי לחיות"

הפרויקט פתח בפני את עולמם של אנשים שחשבתי שאני מכיר והוסיף נדבך הערכה עמוק אליהם.

הפרויקט העצים מאוד את רגשי ההחמצה שלי, שלא הייתה-ולא יצרתי- הזדמנות לשיח מסוג כזה עם אמא ואבא בפרט, במיוחד לאחר שראיתי את השפעת הפתיחות הזו בקבוצה.

הפרוקיט הקנה לי הערכה רבה לבני הנוער בקבוצה שלנו, על נכונותם, סבלנותם והיצירתיות שלהם, שספגו את הסיפורים שרובינו שמרנו בבטן שנים רבות, וטרחו רבות ובכשרון להופכם למיצג.

אני שמח בידיעה שנכדי/נכדותיי יחלקו את המשך דרכם עם נוער כזה.

התפעלתי מאוד מכושר היצירתיות של המנחים שלנו - עירית ועזרא דגן.

ברמה האישית- היה חסר לי הפקת מסר של לקחים לעתיד, תוך הכרה מלאה בבעייתיות הרב ממדית שבכך.

בברכה,

יואל.