מכתבו של ארוין וניקהתרגשתי נורא כשהתחלנו להביא עדות ממה שעברנו.

לאט לאט נכנסתי גם למה שעבר עלי, אבל אני לא יכול לספר את זה ברצף, לאט לאט סיפרתי בבית מה שעבר עלי.

ושהילדים שיחקו את זה כל כך ברגש- שהתרגשתי מחדש.

ארוין וניק.