התוכן העיקרי

מכתבו של אברהם

מעולם לא דיברנו ולא סיפרנו בבית , הכל עבר במחשכים. הפרויקט גרם לי להיפתח , הייתי סגור מאוד . נהניתי במיוחד לפגוש את הילדים .