מכתבה של עמית קפלינסקי


לעזרא ועירית דגן

תודה לכם על שנה וארבעה חודשים אלו.
על שתרמתם מזמנכם כדי לבוא אלינו כל שבוע, על שלימדתם אותנו הרבה דברים חדשים. על שנתתם לנו להיות חלק בפרויקט זה! על שנתתם לנו לשמוע את העדויות הקשות של תושבי מזור ושנתתם ליל היות חלק מהפרויקט ולהציגו בסיומו כהצגה.
ולא כל בן אדם זוכה לשמוע סיפורים כאלו.
ולסיום אני מודה לכם שהייתה לי האפשרות להכיר אנשים חדשים שגרים במושב אותם לא היכרתי קודם ומאוד שמחתי להכיר אותם, זוהי חוויה בלתי נשכחת שתלווה אותי כל חיי, הייתי רוצה, מקווה שנישאר בקשר.

ממני - עמית קפלנסקי.