מכתבה של עינב קפלינסקי


לעזרא ועירית דגן
אני רוצה להודות לכם על שנה וארבעה חודשים, שעברו כהרף עין, בהם הספקתי ללמוד קצת משחק, ערכים, בהם שמענו עדויות קשות מאנשים מדהימים שלפני כן לא כל כך היכרתי, ועכשיו הם לי כמו סבים וסבתות, אלמלא אתם אתם לא הייתי מכירה וזוכה לשמוע את סיפוריהם ולחוות חוויה חד פעמית שתלווה אותי כל חיי, כזאת שהרבה אנשים לא זוכים להיות שותפים בה.

ממני - עינב קפלינסקי