התוכן העיקרי

מכתבה של מרים

אני מרגישה שעברתי שוב את כל השואה ,חלמתי על אבא ואמא ועל איך שקברתי את אחי בסוף המלחמה. על הבמה איציק עזר לי והחזיק אותי ,כי כמעט התעלפתי מרוב התרגשות.

הכל בגלל שראיתי את הכל מול העיניים.

שילמתי מחיר יקר במלחמה וסוף סוף היה לי מקום איפה להביע את זה .